Terms and conditions


1. Potwierdzam, że mam ukończone 16 lat.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Diamond Property Network Ltd. oraz przechowywanie tych danych w celach marketingowych, w tym przesyłania mi informacji o ofertach i promocjach drogą mailową, SMS-ową lub telefoniczną.

3. Zgadzam się na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych przez firmę Diamond Property Network Ltd. podczas wydarzeń organizowanych przez firmę.

4. Diamond Property Network Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w spotkaniach osobom, które nie spełniają powyższych warunków uczestnictwa.

5. Istnieje możliwość przeniesienia biletu na kolejne spotkanie, pod warunkiem poinformowania o tym firmę Diamond Property Network Ltd. nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem spotkania; bilety niepodlegają zwrotowi.

6.Diamond Property Network Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z uczestnictwa w spotkaniach.

7. Diamond Property Network Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany daty, lokalizacji spotkania oraz programu wydarzenia.

8. W przypadku odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od Diamond Property Network Ltd., uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany podczas rejestracji, a ich bilety przeniesione na następne spotkanie.

9. Każdy uczestnik spotkania ponosi odpowiedzialność za własne koszty związane z uczestnictwem w spotkaniu.

10. Diamond Property Network Ltd. zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w spotkaniach osobom, których intencje są skierowane przeciwko Diamond Property Network Ltd. lub jego założycielom.

11. W przypadku wykrycia przez organizatorów lub uczestników mowy nienawiści lub obelg wobec któregokolwiek z uczestników, prelegentów lub organizatorów, osoba odpowiedzialna za takie zachowanie zostanie natychmiast usunięta ze spotkania, bez możliwości zwrotu pieniędzy, oraz zablokowana przed udziałem w przyszłych spotkaniach organizowanych przez Diamond Property Network.

12. W przypadku braku chęci otrzymywania informacji od firmy Diamond Property Network Ltd. skontaktuję się z firmą, aby wyrazić swój sprzeciw lub zrezygnować z subskrypcji na adres dorota@diamenty.co.uk

13. Regulacje obowiązują od chwili rejestracji na spotkanie do jego zakończenia.

Ochrona Danych Osobowych (GDPR):

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO) i brytyjskimi przepisami o ochronie danych, Diamond Property Network (dalej “Firma”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na bilety na spotkania Diamond Property Network oraz w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych. Państwa dane mogą być używane do przesyłania informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i ofertach Firmy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zakupu biletu oraz otrzymywania informacji marketingowych. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację zamówienia oraz otrzymywanie informacji marketingowych.

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgoda na Użycie Wizerunku:

Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych dotyczących spotkań Diamond Property Network. Zgoda obejmuje publikację zdjęć i nagrań wizerunku na stronie internetowej Firmy, w mediach społecznościowych oraz innych nośnikach promocyjnych.

Zgoda jest udzielana na czas nieokreślony, jednak może zostać wycofana na piśmie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Wyrażenie zgody na użycie wizerunku nie jest warunkiem zakupu biletu, a udziela się jej dobrowolnie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z powyższym oświadczeniem i zgodą. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem Diamond Property Network 92 Izod Road CV212JY) Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług.